bdz

poloha : bratislava
architektonická štúdia : 2013

autori : ing. arch. peter chaban, ing. arch. marek rudohradský

Bytový dom sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Vrakuňa, na rohoch ulíc Železničná a Čiližská. Táto lokalita sa v minulosti vyznačovala nižšou zástavbou, ale vplyvom rozvoja mesta tu došlo k výstavbe panelových domov. Miesto na výstavbu predmetnej budovy sa nachádza na cípe dvoch ulíc, pričom toto miesto z oboch strán dopĺňajú štvorpodlažné bytové domy. Postavením predmetnej budovy preto nedôjde k narušeniu urbánnej štruktúry tohto miesta, pretože budova sa svojou výškou a hmotou zaradí k už existujúcej výstavbe a priestor tak prirodzene dotvorí. Bytový dom je hmotovo rozdelený na štyri časti, ktoré sú od seba navzájom hmotovo, farebne a materiálovo oddelené. Bytový dom pozostáva so suterénu, kde sú umiestnené parkoviskové plochy, z prízemia, kde sa nachádza jeden byt a prenajímateľný priestor (pizzeria). Na ostatných podlažiach na nachádzajú byty s loggiami, pričom najvyšším bytom prislúchajú aj terasy na streche. Parkovanie je prístupné zo železničnej ulice. V suteréne budovy sa nachádzajú štyri parkovanie miesta. Exteriérových parkovacích plôch je deväť. Pre krátkodobé návševy budú vyhradené dve parkovacie miesta, jedno miesto bude pre imobilných.