casca

poloha : bratislava
architektonická štúdia : 2013
projekt : 2014

autori : ing. arch. peter chaban, ing. arch. marek rudohradský

Pozemok pre budúce sídlo spoločnosti Casca sa nachádza na rohu Vietnamskej ulice a Ivanskej cesty. Z východnej strany je parcela obklopená líniovou zeleňou, ktorá oddeľuje cestnú komunikáciu Ivánskej cesty od jestvujúcej zástavby. Zo strany Vietnamskej ulice pozemok ukončuje suvislú uličnú líniu viacpodlažných polyfunkčných domov, zatiaľ čo južnú časť lokality tvorí hmotovo narušená urbanistická štruktúra kde možno predpokladať budúci rozvoj viacpodlažných objektov. Práve táto situácia vytvára príležitosť pre stvárnenie nárožia navzájom sa napájajúcich dvoch ulíc. Celý navrhovaný objekt je tvorený z dvoch na seba položených hmôt. Spodná časť budovy vytvára jednopodlažný parter, kopírujúci jestvujúcu uličnú čiaru, zatiaľ čo horná trojpodlažná hmota svojím odsadením od parteru zvýrazňuje svoje postavenie na nároží. Vykonzolovanie vytvára prekrytie vstupov do objektu a umožňuje okoloidúcim vodičom a chodcom vnímať výklad predajne z väčšej vzdialenosti. Tento architektonický prvok je navyše zdôraznený otvoreným dvojpodlažným priestorom (1.NP - 2.NP). Táto časť je určená pre vystavenie závesných svietidiel. Dispozičné riešenie bolo ovplyvnené v prvom rade požiadavkou investora ako aj samotnou situáciou. Podľa prepočtu parkovacích miest je pre obsluhu celého objektu potrebných tridsaťsedem parkovacích státí, z toho dve bezbariérové. Parkovanie bolo rozdelené na dve časti a spolu so spodným parterom zahŕňa celú plochu parcely. Z exteriérového parkoviska je možné sa dostať do budovy hlavným vstupom, ak aj samostatným vstupom pre zamestnancov a do skladovej časti predajne svietidiel. Ostatné vstupy do jednotlivých prevádzok sú situované z ulice. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri priestory samostatných predajní, vstup do administratívy a showroom Casca so skladom a príslušným zázemím. Spoločnosti Casca zároveň prislúcha aj druhé nadzemné podlažie so showroomom. Zvyšné dve podlažia sú tvorené administratívnymi priestormi, s možnosťou variabilnej dispozíci. Funkčné rozdelenie zabezpečuje samostatné fungovanie jednotlivých prevádzok.