expo 2015

poloha : miláno, taliansko
architektonická súťaž : 2014   

autori : ing. arch. peter chaban, ing. arch. marek rudohradský


Idea návrhu Slovenského pavilónu na výstavu Expo 2015 v Miláne, vychádza z témy expozície Slovenskej republiky pod názvom: „Slovakia, World in the Pocket“ („Slovensko, svet do vrecka“). Návrh taktiež silne reflektuje ideovú podstatu Expo Milano 2015: „Feeding the Planet, Energy for Life“ („Uživiť planétu, energia pre život“). Architektonické riešenie pavilónu vychádza z charakteristiky Slovenka ako krajiny s malou rozlohou no veľkou rozmanitosťou svojho kultúrneho, prírodného, nerastného a krajinného bohatstva. Hmota pavilónu poukazuje na prierez krajinou Slovenska , zahŕňa v sebe charakteristické črty územia, ako sú pohoria, údolia, polia , mestá, dediny. Objekt je koncipovaný  ako jedna hmota, ktorá vychádza a poukazuje na vývoj Slovenska v čase. Poukazuje na rozvoj miest a obci. Návštevník vstúpi do pavilónu a bude mať možnosť v skratke zažiť Slovensko. Prejde cez pole slnečníc, pokračuje dedinským domom cez pohoria,  jaskyne a iné krásy Kariny sa dostane priamo do centra mesta. Plynulá gradácia objektu do  dvoch vrcholov  naznačuje dominanty krajiny, Malé a Veľké Tatry, pri čom v samotnom pavilóne umožňuje návštevníkovi zážitok z výberu cesty samotnej expozície . Predná fasáda , ktorá je aj najvyššou stenou , tvorí portál, vstup, do objektu a upozorňuje na seba  betónovou plochou, ktorá je zároveň horolezeckou stenou. Horolezecká stena symbolizuje turizmus ale je akousi atrakciou samotného pavilónu.  Návštevník má možnosť vstúpiť do interiéru pavilónu cez portál ,skalu, ktorý pripomína vstup do jaskyne. Dostáva sa do priestoru expozície prezentácie kultúrneho dedičstva, ktorý plynule nadväzuje na priestor prezentácie regiónov a miest. Výškovo členitý vnútorný priekor v sebe nesie prvky nie len jaskyne , ale i vznešeného až sakrálneho charakteru. Akcentom interiéru je umiestnenie artefaktu, ktorý sa nachádza v strede dispozície vo vnútri hranolu trčiaceho zo stropu , po ktorom steká voda ktorá, charakterizuje naše najväčšie bohatstvo. Po prezretí exponátov sa dostávame do veľkej zasadacej miestnosti ,v ktorej je umiestnená videoprojekcia a napokon do reštaurácie s terasou. Prestrašenie terasy tvoria tri cípy, ktoré charakterizujú jeden zo znakov Slovenska , pohoria Tatra, Matra, Fatra. Na konci pavilónu, nad reštauráciou sú umiestnené schody, ktoré vedú smerom na hor a ponúkajú návštevníkovi ďalšie pohľady a zaujímavú cestu pavilónom. Pavilón je umiestnený na obdĺžnikovom pozemku v smere juh-sever. Na pozemok sa vstupuje z južnej časti od hlavnej promenády. Zo západu susedí s ďalším pavilónom , na severe námestie a ktoré spája s promenádou ulica, ktorá uzatvára východnú hranicu pozemku. Hlavný v stup do pavilónu je z juhu od promenády. Na ľavej strane pred vstupom sa nachádza pole slnečníc a na pravo je umiestnené pódium. Do pavilónu sa vstupuje cez portál umiestnený umiestnený v strede pavilónu na ľavo, ďalej prechádzame cez dve prezentačne miestnosti a dostávame sa do zasadacej miestnosti. Za zasadacou miestnosťou sa nachádza reštaurácia s kuchyňou. Medzi kuchyňou a zasadacou miestnosťou je umiestnený vstup do šatni, wc pre návštevníkov a vstup do priestoru pre stuf. Do reštaurácie sa dá vstupovať  z terasy umiestnenej na východnej strane ako aj so severu od námestia. Na západnej časti nájdeme exteriérový vstup pre stuf, ako aj pre zásobovanie objektu. Za vstupom sa nachádza hala so schodiskom ktoré vedie do administratívnej časti na druhom nadzemnom podlaží. Tu nájdeme zasadaciu miestnosť s výhľadom na expozíciu a kancelárie s exteriérovou terasou. Celý objekt pokrýva zelená strecha na ktorú sa dá isť od promenády plynulou rampou, alebo od námestia exteriérovým schodiskom.