hi mondo

poloha : bratislava
architektonická štúdia : 2013

autori : ing. arch. peter chaban, ing. arch. marek rudohradský


Na začiatku bola do priestoru vložená prvotná prostá hmota, ktorá predstavovala maximálny možný objem definovaný územným plánom.  Hmota bola odsunutá od okolitej zástavby, pre zachovanie komfortu existujúcich budov a tiež preto, aby bol výsledný návrh vzdušný a presvetlený. Nasledovalo rozdelenie na menšie časti, ktoré umožnilo jasne definovať funkčné celky. Tým sa komplex stal praktickejší a čitateľnejší.  Každá novovzniknutá hmota bola natočená tak, aby rešpektovala orientáciu na svetové strany a poskytla výhľady na okolité mesto, jazero, Karpaty, priestor...  Po zadefinovaní všetkých častí nastalo ich tvarovanie. Cieľom bolo vpustiť do komplexu ešte viac svetla. Dodať každej hmote charakteristickú a modernú vizáž, ktorá jasne definuje dobu vzniku a  umožní pocitové odlíšenie sa od okolitých budov. Použité materiály, farby a tvary majú za úlohu jasne definovať túto časť mesta a dať jej tak novú, ľahko zapamätateľnú identitu. Komplex HiMONDO predstavuje moderný a premyslený typ výstavby. Spĺňa predstavy moderného človeka o meste a živote v ňom. Svojou výškou poskytuje panoramatický výhľad na moderné mesto, na nové príležitosti, na šíri svet. Hi mondo...