leClub

location : bratislava
architektonická štúdia : 2013
projekt : 2013
realizácia : 2014

autori : ing. arch peter chaban, ing. arch. marek rudohradský


Cieľom prestavby priestorov le club, je rozšírenie existujúcej prevádzky o zónu VIP. Atmosféra nových priestorov nadväzuje na tú pôvodnú, avšak je dotvorená novými dizajnovými prvkami, ktoré majú priniesť pocit luxusu a výnimočnosti. Dispozičné riešenie bolo vypracované tak, aby bol priestor plnohodnotne využitý a aby sa v ňom návštevníci cítili príjemne. Hlavný vstup je umiestnený do existujúcej redizajnovanej zasklenej terasy na Hviezdoslavovom námestí. Nasleduje predný kľudový priestor lounge baru, ďalej výrazný bar strhávajúci pozornosť a zadný hlavný priestor s troma oddelenými boxami na sedenie. Do baru sú umiestňované ikonické dizajnové prvky, ktoré si návštevník stotožní s le clubom. Jedná sa o „textilné nebo“ v oboch barových častiach a lamelová stena plynulo prechádzajúca do hmoty baru. Bar aj lamelová stena sú doplnené závesom na protiľahlej strane. Polguľové svietidlá v boxoch na sedenie dotvárajú atmosféru. Vizuálne prepojenie starej a novej častí zostáva zachované pomocou jestvujúcich otvorov v deliacej stene.