mvdom

poloha : bratislava
architektonická štúdia : 2014
projekt : 2014

autori : ing. arch. peter chaban, ing. arch. marek rudohradský


Architektonický návrh dennej časti interiéru rodinného domu v Rači.