OMint

poloha : rusovce
architektonická štúdia : 2013
projekt : 2013
realizácia : 2014

autori : ing. arch. peter chaban, ing. arch. marek rudohradský


Navrhovaný rodinný dom je riešený  v tvare písmena L. Dom bol navrhnutý tak aby uzatvoril pozemok do súkromného dvora, ktorý sa prepája cez priestorové záhyby interiéru  so svojím okolím. Hlavnou myšlienkou a ideou je intenzívny kontakt interiéru s bezprostredným exteriérom. Takto organizovaný priestor vytvára zaujímavé a prekvapivé zákutia, ktorým dominuje terasa s bazénom. Na prízemí je okrem vstupného priestoru situovaná denná zóna s obývacou izbou, jedálňou, kuchyňou, komorou. Z dennej zóny je prístupné schodisko na 2NP. Na 2NP. sa nachádza nočná zóna s dvoma detskými izbami, hosťovskou, hygienou a je ukončená rodičovským apartmánom. Na vstupné priestory  sa napája kancelária, zimná záhrada, relaxačné wellness a fitness s príslušným zázemím. Ukončením tejto dispozičnej časti je dvojgaráž s technickým zázemím. Z relaxačnej časti je prístupné schodisko do suterénu, kde sa nachádza vínna pivnica s príslušným zázemím  a technická miestnosť. Celkový koncept riešenia rodinného domu a pozemku zohľadňuje predstavy investora v modernom architektonickom štýle, pričom má za úlohu vytvoriť dokonalý a funkčný priestor pre rodinný život v príťažlivom prostredí rešpektujúc urbanisticko – architektonické podmienky a regulatívy stanovené pre riešenú lokalitu.