rd vss

poloha : bratislava
architektonická štúdia : 2014
projekt : 2014

autori : ing. arch. peter chaban, ing. arch. marek rudohradský


Navrhovaný objekt sa nachádza v stabilizovanom územi v tesnej blízkosti susedných domov, čím ma charakter radového rodinneho domu. Rodinný dom pozostáva z jednej hmoty, ktorej uličná fasáda je zrezaná a mierne natočená na juh.Do tejto hmoty je akoby zaseknutý veľký profil „U“ ktorý tvorí zároveň prestrešenie vchodu, terasu ale slúži aj ako tieniaci prvok pre okno obývacej izby. Objekt sa skladá z dvoch nadzemných podlaži. Prednú fasádu domu tvorí drevený obklad, a svojím výrazom navodzuje atmosféru mestskej radovej zástavby.