rvdom

poloha : bratislava
architektonická štúdia : 2014
projekt : 2014
realizácia : 2015

autori : ing. arch. peter chaban, ing. arch. marek rudohradský

Projekt a realizácia interiéru rodinného domu s netradičným členením.