KWTT

Hudobný klub Kilowatt v suteréne meštianskeho domu

Typ:                            Interiér hudobného klubu
Veľkosť:                     110 m2
Rok:                            2011
Miesto:                      Trnava, Slovensko

Architekt:                  Ing. arch. Peter Chaban
Fotografie:                Julo Nagy

Ocenenie:                 CE.ZA.AR 2012
 
Svetlo s obrazom. Obraz s priestorom. Priestor s tvarom. Tvar so zvukom. Zvuk so svetlom. V historickej pivnici v centre Trnavy sa v klube Kilowatt stretla elektronická hudba s digitálnou architektúrou. Klub je jedným komplexným žiariacim displejom, často exponovaným, inde integrovaným do hmoty a miestami skrytým. Kontinuálna forma svetelnej vlny sa skladá zo stovky samostatných unikátnych prvkov, z ktorých každý skrýva farebný displej. Svetlo sa tak stáva súčasťou architektúry a hmota súčasťou projekcie.
Nočný klub Kilowatt sa nachádza v meštianskom dome č.4  na Trojičnom námestí v historickom jadre mesta Trnava. Nočný klub je situovaný v suteréne domu. Priamy vstup je z námestia cez chodbu ústiacu do átria.
Vzniknutý priestor  svojím členitým tvarom dosahuje jednoduchú deľbu na základe svetla, zvuku a mobiliáru. Priestor, po odkrytí stavebného materiálu-tehly, ktorá sa vo svojej prirodzenej farbe použila ako povrchová úprava, svoju hodnotu podčiarkol.
Celkový koncept interiéru vychádza z kontrastu medzi históriou, súčasnosťou a budúcnosťou. Interiér sa na nič nehrá svojím temperamentom dáva vyniknúť osobnostiam. Základom kontrastu je drsnosť - hladkosť, lesk - mat, tvrdosť - mäkkosť, ...(liata podlaha, corian-tehla, ...).
Historicky najcennejšie prvky ostali exponované a kontrastom sa vyhrotila ich hodnota. Jednoduchá funkčná deľba baru dosiahla jednotnosť a dynamickú dispozíciu čim sa odráža aj jeho povaha. Pocitové hranice priestoru na základe zraku, sluchu a hmatu sa dynamicky menia podľa nastaviteľných prvkov tvz. expozície-inštalácie.  Dynamická výstava vnemov posúva hranice chápania digitálnej architektúry vpred.
Využitie historického kontrastu ku novo neprebádanej forme smerovania architektúry dosiahol svoj výsledok. Kde iný čakajú nesvár a chaos, sa zrodila symbióza.
Dispozičné riešenie prevádzky je riešené čo najjednoduchšie, aby priestor domu bol čo najviac prístupný návštevníkom. Zázemie nočného baru s toaletami pre návštevníkov sa nachádza v zadnej -dvorovej časti na prvom nadzemnom podlaží. Toalety pre  návštevníkom a zázemie je navrhované ako spoločné aj pre kaviareň Thalmeiner, ktorá sa nachádza na prízemí domu. Rekonštrukcia priestorov bola navrhovaná a realizovaná tak aby sa dochovaná  historická hodnota domu zachovala a splynula s novovytvoreným interiérom.

Pôdorys prízemia

Pôdorys suterénu

Mediálna stena

Matica translucentných extrudov

Rozvinutý pohľad na stenu